Coup Cura maakt theater en meer. Met humor, zorgvuldigheid en vakmanschap benaderen we thema’s die actueel zijn en vragen om een genuanceerd verhaal. We plegen een theatrale coup op plekken waar een gesprek opengebroken moet worden of een ongehoorde stem klank moet krijgen.

NU TE ZIEN:

De herintreding van Harry - Coup Cura - homepage

Meer informatie Tickets

DE HERINTREDING VAN HARRY is onderdeel van Project MIST