Fighthin’ tijdens symposium eetstoornissen Mutsaersstichting Venlo

FIGHTHIN‘ is een voorstelling over het gevecht dat het meisje voert met Anorexia. De voorstelling laat zien welke invloed de omgeving kan uitoefenen en welke valkuilen er zijn voor zorg-verleners en familie als ze te maken krijgen met de eetstoornis Anorexia.

Confronterend en ontroerend neemt FIGHTHIN‘ het publiek mee langs de manipulatieve gedachtekronkels van Anorexia en laat zo het achterste van de tong van deze ziekte zien.

Enkele reacties van professionals:

Heleen Govers, GZ psycholoog Mutsaersstichting: ‘Hartverscheurend hoe het meisje en de eetstoornis Anorexia elkaar in FIGHTHIN’ te lijf gaan.  Bijzonder knap hoe de acteurs deze verscheurdheid geweldig goed weten over  te brengen op het publiek met voornamelijk behandelaars in de jeugd GGZ: stil, ontdaan, geraakt en mogelijkheid verscheurd ging ieder naar afloop zijn weg. Het zien van deze voorstelling leert ons hoe grenzeloos groot het psychisch lijden  kan zijn en  hoe klein we daarentegen als behandelaar zijn.’
Anouck Voncken, systeemtherapeut Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg: ‘Coup Cura zet op uiterst creatieve wijze een indringend beeld neer van het gevecht dat gepaard gaat met anorexia nervosa. De worsteling van de cliënt wordt in beeld gebracht, maar ook de wijze waarop de omgeving beïnvloed wordt. Ik werd meegezogen in een indrukwekkende voorstelling.’

Duur voorstelling: 40 min

 

Wilt u weten of FIGHTHIN‘ geschikt is voor uw project of evenement? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.