Fotocredits Maarten Weij

Drie vrienden gaan terug naar een avond waarop ze waren uitgenodigd door hun vriend Sjoerd. Na deze avond met middelmatig eten, oppervlakkige gesprekken en het acht uur journaal, is Sjoerd verdwenen.

Sjoerd was zo iemand die je echt aan kon kijken, net zolang totdat het ongemakkelijk werd. Zo iemand die een dakloze een omhelzing gaf. Of zich zorgen maakte om een buurman die hij amper kende. Iemand die zich verantwoordelijk voelde voor een wereld die te groot voor hem was. Volgens Sjoerd gaat de crisis niet over geld, maar over hoe we omgaan met mensen. De betrokkenheid van Sjoerd leek niet te passen in deze tijd.

Eva, Alex en Martijn proberen het publiek en zichzelf ervan te overtuigen dat ze niets te maken hebben met de verdwijning van hun idealist.

Hit the Road is een voorstelling die goed aansluit op het project ‘Samen voor herstel, samen sterk tegen stigma`. De voorstelling is geschikt voor leidinggevenden, hulpverleners, (ex-)cliënten, familie en voor alle betrokkenen binnen het maatschappelijk veld. Muziek en humor spelen een belangrijke rol waardoor de voorstelling, ondanks de soms heftige thematiek, toegankelijk en behapbaar is.

Hit the Road laat op indringende wijze zien hoe onze maatschappij mensen die hulp nodig hebben kan stigmatiseren. Begrippen als herstelgerichte zorg, empowerment en ervaringsdeskundigheid zijn tijdens het maken van de voorstelling onze inspiratiebronnen geweest. Dit is duidelijk voelbaar wanneer de acteurs zich bevragen hoe ze om moeten gaan met mensen in hun omgeving die hulp nodig hebben. Hoe geef je iemand het gevoel dat hij of zij er niet alleen voor staat? Hoe behoud je daarbij een gelijkwaardige relatie? Kan je je losmaken van stigma’s en hoe doe je dat? Is het mogelijk betrokkenheid te tonen zonder dat het de ander benauwt? Hoe zorg je er samen voor dat iemand weer vanuit zijn eigen kracht gaat handelen?

Hit the Road zal door zijn herkenbare situaties zorgen voor een levendig nagesprek, dat direct na de voorstelling zal plaatsvinden. De vragen die tijdens de voorstelling gesteld zijn, zullen hierbij een leidraad vormen. 

Duur voorstelling: 40 minuten.

Wilt u weten of Hit the Road geschikt is voor uw project of evenement? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.